Loading...

ARTKOM s.r.o. – kominictví Slaný

Vítejte ve firmě  ARTKOM s.r.o. – kominictví a kamnářství s maloobchodní prodejnou.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče.

Do této vyjímky patří i kominické služby pro obyvatele, které svoji službou zajišťují bezpečnost obydlí a to prevencí před komínovým požárem. Při vstupu do Vašeho obydlí dodržujeme hygienické předpisy. Jsme vybaveni rouškami, respirátory a desinfekčními prostředky. Z důvodu bezpečnosti musíme vstupovat do prostor kde jsou umístěny spotřebiče napojené na spalinovou cestu a kotle na tuhá paliva v kotelnách. 

I nadále provádíme revize komínu po komínovém požáru a montáže nových komínových systémů na stavbách a rekonstrukcích rodinných domů. Informace na telefonu: 603 234 319.

Revizní zprávy ke kolaudacím a novým komínům vyřizujeme do 14 dnů.

Naše nabídka :

Obor kominictví

Provádíme: dle Zákona 320/2015 Sb. (zákon o hasičském záchranném sboru) , povinné kontroly a čištění komínů, výchozí revize spalinových cest, vložkování komínů, frézování zadehtovaných komínů , posuzování spalinových cest, kontroly v kotelnách, stavby pouze nerezových komínů .

Dopojení krbových kamen na spalinovou cestu a opravy šamotů v kamnech z časových důvodů neprovádíme !!!

Působnost firmy je pro okres Kladno

Pravidelné kontroly a čištění komína kominíkem se musí provádět u spotřebičů na pevná paliva, topné oleje, ale i u plynových spotřebičů. Kontrola je jedenkrát ročně. O provedení kontroly je vydána písemná zpráva

Kontakt na objednávku kominíka:     Po-Pá od 8 – 17 hod

Josef Jelínek -kominický mistr 603 234 319 .

Mimo pracovní dobu objednávky nepříjímáme!!

Telefon nechte zvonit déle – hlasovou schránku nemáme.

Kontakt do prodejny – prodejna je momentálně pro malobchodní prodej uzavřena. Živnostníkům prodáváme po telefonické domluvě , volejte na 603 234 319

pevná linka: 312 522 526

Obor kamnářství

V oblasti staveb historických a kachlových kamena krbů spolupracujeme se zkušeným kamnářem. Před stavbou provedeme kontrolu spalinové cesty a posoudíme zda vyhovuje pro připojení nového krbu(kamen).

Ke stavbě používáme materiály, které vyhovují platné ČSN , nestavíme z materiálu, které jsou zdraví škodlivé a neodpovídají požární bezpečnosti (jako jsou např.sádrokarton, minerální vaty ,ytong).

Na stavbu vždy vydáváme výchozí revizní zprávu spalinové cesty.

V naší malobchodní prodejně koupíte:

kamnářské potřeby, ocelové kouřovody, nerezové kouřovody a materiály pro vložkování komínů, spalinové systémy pro odvod spalin od kondenzačních kotlů a turbo kotlů (BRILON,REGULUS,RICOMgas). Materiály pro stavbu krbů a kominické potřeby.

Navštivte naši maloobchodní prodejnu ve Slaném, Fügnerova 172

Pozor na falešné kominíky!

Již několik let Slaný a okolní vesnice zaplavují letáky, které do schránek vhazují nájezdní kominíci, povětšinou bez praxe a výučního listu v oboru kominictví. Chovají se podobně jako “šmejdi”, které  známe z prodejních akcí. Nabídnou za levnou cenu 300,- Kč kontrolu komína, pokud to umí, tak ho vyčistí. Po provedené  kontrole, si však najdou důvod jak sdělit, že je komín špatný a musí se vyvložkovat, většinou naprosto zbytečně a to hlavně u plynových spotřebičů. A proto doporučuji tyto kominické samozvance nepouštět do domu!

V žádném případě jim neplaťte žádné zálohy na vložkování komínů. Více o nich najdete na tlačítku “Nájezdní kominíci”. Do svých domovů pouštějte pouze kominíky – odborníky, které znáte a nebo víte že mají sídlo blízko Vás a ne na druhém konci republiky. To že má někdo živnostenské oprávnění oboru kominík, které získal protože si sehnal podpis oprávněné osoby, ještě neznamená, že je v tomto oboru vyučen!!