Načítám…

Frézování komínů

Častým problémem starších komínů bývá malá velikost průduchu. Většinou se stává, že průměr průduchu je příliš malý a vhodná komínová vložka se do Vašeho komínu nevejde.

Nejčastěji se tento problém řeší při rekonstrukci komínu vložkováním. Do zděného komína 15x15cm se komínová nerezová vložka DN 150 mm a více nevejde a proto se komín před vložkováním musí vyfrézovat.

Nejlepším pomocníkem je komínová fréza, která pracuje na principu odstředivé síly, za pomoci vzduchové turbíny. Komínová fréza dokáže zvětšit průměr rovného i uhnutého průduchu od ø 150 mm do 200 mm. Zákazníci nejvíce ocení, že fréza pracuje bez zasahování do vnějšího zdiva a vše se obejde bez jakéhokoliv sekání. Frézování se provádí nejčastěji z ústí komínu a hodně to práší /do bytu ne/.

Po vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k úniku spalin skrz stěnu zděného vyfrézovaného komínu.

Přes všechny klady má frézování i své nevýhody. Domy stavěné do roku 1950 (někdy i později) mají stropní konstrukce provedeny většinou z nosných dřevěných trámů s rákosovým záklopem, což znamená, že je konstrukce hořlavá. Vlivem vysokých otáček přístroje může při frézování komínového tělesa dojít k vydrolení malty ze spár mezi cihlami na vnější straně komínu. V horším případě se uvolní celá cihla. Stane-li se to ve stropním prostupu kde se nacházejí již zmiňované spalné konstrukce dojde k narušení požární bezpečnosti objektu. Pokud by tento problém nebyl objeven, mohlo by dojít k přenosu tepla a ke vznícení spalné konstrukce. Proto je nutné důkladné odizolování takovýchto prostupů a jiných spalných konstrukcí.

My osobně frézu nemáme a komíny nevložkujeme ani nefrézujeme.