Loading...

Frézování komínů

Častým problémem starších komínů bývá velikost průduchu. Nezřídkakdy se stává, že průměr průduchu je příliš malý a vhodná komínová vložka se do Vašeho komínu nevejde.

Nejčastěji se tento problém řeší při zapojovaní krbu či krbových kamen na pevná paliva. Tyto spotřebiče vyžadují připojení do komínu kouřovody, které mají průměr větší než 150 mm. Je několik způsobů, jak tento problém vyřešit.

Nejlepším pomocníkem je komínová fréza, která pracuje na principu odstředivé síly, za pomoci vzduchové turbíny. Komínová fréza dokáže zvětšit průměr rovného i uhýbaného průduchu od ø 100 mm do 350 mm. Zákazníci nejvíce ocení, že fréza pracuje bez zasahování do vnějšího zdiva a vše se obejde bez jakéhokoliv sekání. Frézování se provádí nejčastěji z ústí komínu, popřípadě čistícím nebo kontrolním otvorem z půdy Vašeho domu.

Po vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k úniku spalin skrz stěnu zděného vyfrézovaného komínu.

Přes všechny klady má frézování i své nevýhody. Domy stavěné do roku 1950 (někdy i později) mají stropní konstrukce provedeny většinou z nosných dřevěných trámů s rákosovým záklopem, což znamená, že je konstrukce hořlavá. Vlivem vysokých otáček přístroje může při frézování komínového tělesa dojít k vydrolení malty ze spár mezi cihlami na vnější straně komínu. V horším případě se uvolní celá cihla. Stane-li se to ve stropním prostupu kde se nacházejí již zmiňované spalné konstrukce dojde k narušení požární bezpečnosti objektu. Pokud by tento problém nebyl objeven, mohlo by dojít k přenosu tepla a ke vznícení spalné konstrukce. Proto je nutné důkladné odizolování takovýchto prostupů a jiných spalných konstrukcí.

Trošku jiný postup, mnohem jednoduší, je při frézování zadehtovaného komína. Pokud je Váš komín již tak ucpaný, že se zúžil jeho průřez , doporučuji dehet od frézovat, Cena za 1bm je 200,- Kč

Kontakt: Josef Jelínek, 603 234 319