Načítám…

Kominické práce

Nabízíme tyto kominické služby:

čištění komínů a pravidelné kontroly dle vyhlášky 34/2016 Sb.

  • kontroly a revize komínů, předběžné posouzení posouzení spalinové cesty
  • vydávání revizních zpráv pro kolaudaci a uvedení komínů do provozu
  • opravy, vložkování a frézování zadehtovaných komínů
  • prohlídky kamerou
  • připojování spotřebičů do komína
  • měření úniku CO v kotelnách, koupelnách a bytových prostorech
  • měření spalin u plynových spotřebičů
  • paspotrtizace komínů

Objednávky kominických prací:

Josef Jelínek – kominický mistr tel.: 603 23 43 19

Příjem objednávek: Po – Pá 8 – 17 hod mimo tuto pracovní dobu objednávky nepříjímáme

po pracovní době možno objednávat i e-mailem: info@kominyslany.cz, nebo SMS (nezapoměňte uvést č. telefonu a adresu)

Jak má vypadat přístup ke komínu?

Komín se čistí buď ze střechy jeho ústím, nebo vymetacím otvorem zhotoveným většinou na půdě domu. Není-li zajištěn bezpečný výlez na střechu ani zhotoven vymetací otvor, může se komín do výšky 10m vyčistit vybíracím otvorem v patě komína pokud je otvor mimo dům. Je-li však tento otvor v obytném prostoru, nelze toto čištění provést z důvodu velké prašnosti.

Výlez na střechu by měl být ve vzálenosti 60cm od komína, nelze-li toto zajistit zhotovují se komínové lávky, nebo nášlapné tašky. Pokud je zajištěn bezpečný přístup ke komínu, provádí se čištění komína v jakékoliv roční době, tedy i v zimě při sněhu.

Pokud nemáte ani jeden z uvedených přístupů k čištění komína, nebude komín vymeten a do kontrolní zpávy bude tato závada uvedena. Kominík není veverka, aby vám chodlil po střešní krytině. Ta by mohla prasknout a vznikly by další škody na vašem majetku.

Jaká nebezpečí hrozí při zanedbání péče o komín?

Nebezpečné jsou hlavně komíny, ve kterých se vytápí nevhodnými palivy jako je mokré dřevo, domovní odpad, dřevotříska a plasty. Při spalování těchto paliv se v komíně vytvoří vrstva usazenin, které jsou velmi hořlavé a nejdou odstranit běžným kominickým nářadím. Vyčištění takto zaneseného komína se nejen prodraží, ale může dojít i k požáru komína od jisker. To se stává i kvůli zanedbanému čištění. Když komín vyhoří, tak v lepším případě pouze popraská a nedá se používat. V horším případě se požár může rozšířit i na okolí komína.

Pokud se komín dlouho nečistí, kvůli usazeninám se zúží průduch komína a spaliny nemohou odcházet do volného ovzduší. Dřevo a uhlí se pak špatně spalují vzniká nepáchnoucí jedovatý oxid uhelnatý, jímž se můžete otrávit. Podobné nebezpečí hrozí, když se na noc kotel či kamna „přidusí“, aby palivo vydrželo až do rána. Omezí se přístup vzduchu pro spalování. V kombinaci se špatně vyčištěným komínem klesá teplota spalin a vytvoří se vysoké procento oxidu uhelnatého. Klesne-li teplota spalin, sníží se i komínový tah, takže spaliny pak mohou pronikat do prostoru kolem kotle či kamen. Lidé se pak mohou otrávit ve spánku.

Jak je to s čištěním komínů od plynových spotřebičů?

Spousta lidí si myslí, že se komíny od spotřebičů na plyn nemusí čistit. Velký omyl. Většina komínových vložek je tvořena hliníkovým potrubím starým více než 15 let. Tyto komíny někdy kominíka vůbec neviděly. Hliníkové komínové vložky korodují a začínají se rozpadat. Odpadávající části spolu s nečistotami v komíně mohou ucpat místo, kde je spotřebič napojen do komína kouřovodem.

V kombinaci s nečištěnou karmou, nebo kotlem může dojít k obrácení tahu komína a spaliny s vysokým obsahem oxidu uhelnatého se začnou vracet do obytného prostoru. Lidé se pak mohou otrávit třeba při sprchování. Nebezpečná může být i kuchyňská digestoř v bytě, kde je instalován spotřebič na plynná paliva. Nemá-li spotřebič dostatečný přívod vzduchu a dojde-li i k ucpání komína nečistotami, může digestoř nasát spaliny z kotle do prostoru bytu. Ke každému spotřebiči musí být zajištěn přívod vzduchu ke spalování. Ve své praxi se často setkávám s umístěním kotle v koupelně, kde jediným místem, kudy může proudit vzduch, je mezera ve dveřích. To je málo. Do prostoru by měl být zajištěn trvalý přívod vzduchu neuzaviratelnou mřížkou. Mřížka může být i v dolní části dveří, nebo postačí dveře trochu podříznout. Některé modernější spotřebiče si vzduch pro hoření odebírají z venkovního prostoru přes kouřovod. V každém případě nezanedbávejte péči o komín ani pokud topíte plynem!

Pozor!! Pokud máte turbo kotle na plyn musí se u nich provádět rovněž poviné roční kontroly. Při kontrole spalinových cest od plynových spotřebičů typu „B“ nejde ani tak o požár způsobený komínem, ale o Váš život, kdy při ucpání komína uniká do prostoru kde je spotřebič umístěn jedovatý CO(oxid uhelnatý).

další iformace o požárech : požáry.cz