Načítám…

„Nájezdní“ kominíci

Dovolte mi malé upozornění na nekalé praktiky podvodníků, tzv. nájezdních kominíků.

Jistě se Vám ve schránce již objevil letáček s nabídkou nejlevnějších a nejkvalitnějších kominických služeb, což mají „zaštítěno“ všemi pojišťovnami. Samozřejmě , že nechybí upozornění na to jak jsou všichni ostatní kominíci drazí a jen tyto „špičkové podomní kominíky“ pomlouvají.

Vyučený je pouze jeden kominík, říkejme mu pan X , ten orazítkuje v kanceláři tiskopisy a jeho „tým“ vyrazí do ulic. Založili si i sdružení, které nemá však nic společného se Společenstvím kominíků ČR.

Jde jim hlavně o to Vás zkasírovat o 300,-Kč a honem pryč. Za den stihnou „odborně “ vyčistit a zkontrolovat 50 až 100 komínů. To jsou borci, co? Výdělek opravdu slušný. Následující rok Vám kontrolní zprávu pošlou na dobírku, aniž by se na komín přijeli podívat. Vzhledem k jejich nekvalitně odvedené práci jsme poté nuceni k zákazníkům dorazit, protože s ucpaným a nevyčištěným komínem se v zimě moc dobře netopí.

Vrhli se i do rekonstrukcí komínů vložkováním. Cenu stanový od pasu, vyberou zálohu a hurá do práce. Viděl jsem několik jejich realizací a výsledek je katastrofální. Spalinovou cestu vytvoří tak, že je Vašemu domu i zdraví nebezpečná. Revizní zprávy se samozřejmě nedočkáte.

Vysvětlení termínu nájezdný kominík.

Je to „specialista“, který si nějakým způsobem pořídil výuční list kominíka, nebo mu odbornost potvrdil někdo jiný a podniká výpravy po republice, kde nabízí své služby za velice výhodné ceny.

Tito borci nemají žádné vzdělání a praxi a tak vlastně ohrožují váš život i majetek, jelikož nedokáží odhalit závadu na vaší spalinové cestě. Jsou velmi dobře organizovaní . Jejím nájezdům předchází reklamní kampaň ve formě letákové akce, jsou organizováni ve skupinách a někdy mají i kominický úbor. A pozor mají prý i legitimace nějakého svého sdružení.

Je docela alarmující, že jejich služeb využívají i Obecní úřady, které jejich služby objednají i k hromadnému čištění celých obcí!

Pokud Vám falešný kominík vystaví doklad o kontrole spalinové cesty, nebo revizní zprávu, může se stát, že jej pojišťovny, nebo hasiči neuznají.

Jak poznat pravého kominíka?

Nevyužívejte takzvaných uličních služeb. To znamená – nepouštějte do domu člověka, který zazvoní na zvonek Vašeho domu a nabízí vyčištění komínů, nebo si připraví ornou půdu letákovou akcí. Ty doby už jsou dávno pryč a to vysvětlete hlavně starším lidem.

Využívejte služeb kominíků, kteří sídlí ve Vašem regionu a prezentují se na internetu. Žádný poctivý kominík nemá zapotřebí podnikat výpravy mimo svůj rajon a nevhazuje lidem do schránek letáky.

Zeptejte se svých svých známých, ať Vám doporučí kominíka, kterého znají.

Domluvte si schůzku po telefonu, nebo e-mailem. Poctivý kominík Vám zavolá zpět a Vaši objednávku i termín si domluví osobně předem a potvrdí. Navíc kominíci, kteří jsou členy společenstva kominíků ČR mají u sebe legitimace kterými se mohou prokázat.

Škoda, že tito lidé dělají vlastně ostudu nám, poctivým kominíkům.

Josef Jelínek