Načítám…

Revize komínů

Mnoho lidí si u kominíka objednává „revizi“ komínu a přitom potřebují komín pouze vyčistit, zkontrolovat a o provedené kontrole vystavit „Kontrolní zprávu“ dle nového zákona 320/2015 §44.

Kdy potřebujete revizi komínu?

  • před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • při výměně, nebo nové instalaci spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru (vyhoření sazí)
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě např. sesednutím základů.

Při revizi se zjišťuje, zda projektová dokumentace souhlasí s provedením stavby, jestli jsou použity certifikované konstrukční díly, připojení kouřovodů, jaký spotřebič je do komínu připojen, označení spalinové cesty, zda je komín snadno kontrolovatelný a čistitelný. Důležitý je také přístup ke komínu. Často se zapomíná na výlez k ústí komína nad střechou. Dalším důležitým bodem je požární bezpečnost, hlavně vzdálenost komínového pláště od hořlavých ploch. Je s podivem, že některé stavební firmy obloží komín polystyrenem, nebo dřevěným obkladem. Minimální vzdálenots pláště od hořlavých ploch je 50mm. Kontroluje se těsnost a stav spalinové cesty. Každá spalinová cesta musí zajistit bezpečný odvod spalin za všech provozních podmínek. Neméně důležitý je i přívod spalovacího vzduchu do prostoru kde je spotřebič instalován.

Objednávky na provedení revize:

Iveta Jelínková – revizní technik spalinových cest

tel.: 603 23 43 19